pengkajian


Buku PENGKAJIAN AGENDA SELF MASTERY WAWASAN KEBANGSAAN ini menjajikan materi kajian berupa pendalaman materi yang meliputi deskripsi materi, pengertian, konsep wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan dan tantangannya, peningkatan kualitas wawasan kebangsaan, membangun wawasan kebangsaan Indonesia pada setiap diri anak bangsa, dan membangun wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan global.

PENGKAJIAN AGENDA SELF MASTERY WAWASAN KEBANGSAAN